Sekretess

Sátnerádju.net sparar användares IP-address och åtkomsttid för att motarbeta dataintrång och missbruk (loggar sparas i upp till 6 månader). Sidan använder cookies (för att spara sessioner och koppla dessa till rätt användarprofil). Alla användarprofiler och studieresultat sparas anonymiserat. Ovanstående data analyseras kontinuerligt för att ta fram besökarstatistik och förbättra tjänstens funktion.